RÓLUNK
Több mint 20 éve dolgozunk távvezetéki technológiai rendszereken, gyártó és feldolgozó üzemekben, komplex ipari területeken, épületekben. Megalakulásunk célja az építőiparban és ipari létesítményekben épülő és üzemelő technológiai rendszerek építésekor és üzemeltetéskor felmerülő, berendezés szintű nyilvántartási és dokumentum nyomonkövetési, azonosítási, beüzemelési, javítási, karbantartási feladatainak egyszerű és átlátható kezelése volt. Ennek köszönhetően jött létre a KLIO rendszerünk, mely ezen feladatokra kínál egyszerű, gyors, költséghatékony megoldást. Cégünk által kínált minőségi szolgáltatásokon kívül, elkötelezettjei vagyunk az innovációnak, mely a felhasználói igények életszerű, használható megvalósításán alapszik.
KLIO modulok

Építéstechnológia - menedzsment modul

A KLIO technológiai tervkezelő és dokumentummenedzsment rendszer kifejezetten üzemi technológiai beruházások tömeges terv- és projektdokumentációjának kezelésére, rendszerezésére és megosztására szolgál. A rendszer több felhasználós működtetése lehetővé teszi, hogy a tervek feltöltésétől kezdve, a terepi kivitelezés alatt folyamatosan monitorozza a kivitelezők által elvégzett munkarészeket a QR-kódos azonosítással és dokumentumkezeléssel egy időben. A jóváhagyás folyamatáról, valamint érvényességek visszavonásairól e-mail értesítést kapnak a felhasználók, az egyedi jogosultságaiknak megfelelően. A rendszer szolgáltatja a teljes építési fázis dokumentált nyomon követhetőségét és a „D” tervek egyszerű elkészültét.

Üzemeltetéstechnológia - menedzsment modulok

Robbanásbiztonság-technikai modul

Ezen modul keretében elkészítjük a robbanásbiztos berendezések dokumentációs rendszerét a terepi QR-kód azonosíthatósággal, a keletkezett dokumentációk archiválási és elektronikus tárolási rendszerével és azonnali lekérdezési lehetőségével együtt. A modul teljes, végleges beüzemeléséhez, a rendszer nagyságától függően, kevesebb mint 1-2 hónap szükséges úgy, hogy az adatok elérhetőségét, rendszerét folyamatosan biztosítjuk. A modul előfizetés teljes időtartama alatt, technológia kivitelezése és üzemeltetése során keletkezett dokumentációt e modulba feltöltjük, archiváljuk és működtetjük, így biztosítva az üzem jogszabályi megfelelőségét és a felelősségek minimalizálását. Munkatársaink ezen szakterület szakértői, így az üzemi bevezetést komplexen tudjuk elvégezni a jogszabályi feltételek betartása mellett.

Tűzvédelmi modul

A modul kialakításakor elkészítjük a tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő nyilvántartási és nyomon követési rendszert, melynek technológiai kapcsolatai azonnal lekérdezhetővé, rendezhetővé és egyszerűen áttekinthetővé válnak. Kollégáink ezen szakterület szakértői, így a bevezetést komplexen képesek vagyunk elvégezni.

Karbantartási modul

A technológiai rendszerek kiépítése után, azok karbantartásakor és javításakor szükségünk volt egy olyan folyamatszabályozási Real-Time szoftverre, amely a terepen az operatív és egyszerű felhasználhatósága mellett, az irodai és Team munkát támogatva, a legegyszerűbb módon oldja meg a karbantartási, nyilvántartási, dokumentálási, jegyzőkönyvezési feladatainkat. Ezen modul használatával tudjuk mit, mikor, ki és hogyan jelentett be hibára, vagy javított meg. Valamint ez a modul teszi lehetővé, hogy az adott technológián évek alatt történt változásokat historikusan is rögzítsük. Munkatársaink a karbantartás területen 20 évet meghaladó ipari gyakorlattal rendelkeznek, így könnyítve meg a program modul bevezetését.

Kalibrációs modul

Bizonyosan szeretné tudni, melyik berendezése mikor, milyen kalibrációs eljáráson esett át vagy kell, hogy átessen, tervezetten, esetleg az üzem leállásakor. Jelen modul hivatott biztosítani az azonnali technológiai helyismeretek és azonosítók mellett a műszerek státuszát - a minőségbiztosítási rendszerüknek megfelelően - a teljes életút történetének megtekintésével egy időben.

Gyártás-összeszerelés modul

Tapasztaltuk, hogy komplex berendezések gyártása esetén szükségszerű egy olyan platform létrehozása, amely az alvállalkozói dokumentációktól a gyártási terveken és dokumentációkon keresztül, azonnali terepi eléréssel mutatja meg - akár évek múltán -, hogy mely alkatrész, javítás vagy karbantartás szükséges az adott beavatkozást igénylő Team-nek.
KLIO.Site modulok

A KLIO.Site az építési területek adminisztrációs feladatait segíti

  • egyszerűbb adminisztráció
  • gyorsabb és hatékonyabb munkaterület-bejárás
  • azonnali tervmegtekintés mobil eszközön
  • workflow alapú hibalistázás, munkaterület-átadás
  • többszintű jogosultságkezelés
  • hatékony jelentéskészítés
  • átláthatóság, egyértelmű felelősségi körök
  • egyszerű felhasználói felület
  • mobilnet nélkül is használható
A KLIO.Site egy olyan moduláris szolgálatás, ami a KLIO rendszerhez kapcsolódva, az építési helyszínen (on site) keletkező fontos információkat egy workflow folyamatba tereli, így segítve elő a különböző jóváhagyások kezelését, listák készítését. A piac igényeit folyamatosan követve, új modulok kialakítását is tervezzük, jelenleg az alábbiak érhetők el:

Hibalista modul

A munka átvételét, ellenőrzését elősegítő adminisztrációs applikáció, ami alkalmas az építési hibák tervlapon való rögzítésére már az építés helyszínén, mobil vagy tablet segítségével. A hibák rögzítése után a hibajavítás felelősének kijelölése egyetlen kattintással történik, a javítási folyamat a hibajegy státuszával követhető nyomon. (Pl. csőtörés, nem szakszerű összeszerelés bejelentése a műszaki ellenőr által a fővállalkozó részére). Lehetőség van a listák, riportok tetszőleges összeállítására, a hibák keresésére akár szakáganként, épületenként, alvállalkozóként.

Felhasználók: beruházók, műszaki ellenőrök, fővállalkozók, generál kivitelezők, üzemeltetők

Tervvéleményező és összehasonlító modul

A KLIO rendszer által biztosított aktuális tervtár terveinek grafikus alapú véleményezésére (pl. nyilak, ábrák), szöveges hozzászólásra ad lehetőséget. Egyszerű és jól átlátható funkciókkal segíti a vélemények listázását, státuszok meghatározását, keresést a tervek között. Egyedülálló módon, a tervvéleményezés automatikusan összekapcsolásra kerül az aktuális tervlistával, így segítve a tervjóváhagyók munkáját.

Felhasználók: beruházók, lebonyolítók, műszaki ellenőrök, fővállalkozók, generál kivitelezők, tervezők

Munkaterület modul

Építésvezetői szinten organizációt, szervezési feladatokat támogató alkalmazás, amely vízuálisan megjeleníti az alvállalkozók munkaterületeit, segít a tervezésben és megkönnyíti a munkaterület átadás-átvétel adminisztrációját.

Felhasználók: fővállalkozók, generál kivitelezők, kivitelezők

Eltakaró munkák modul

A kivitelezés közben adódó, eltakarási engedélyhez szükséges munkák adminisztrációs folyamatait megkönnyítő alkalmazás, amely elősegíti a jóváhagyások egyszerű, hatékony és visszakereshető dokumentálását. Ajánlott álmennyezet és gipszkartonozási munkák, valamint betonozás engedélyezésére.

Felhasználók: műszaki ellenőrök, fővállalkozók, generál kivitelezők, kivitelezők

Alvállalkozói levonás modul

Munkavédelmi és hulladékgazdálkodási szabályok megsértésének dokumentálása, szakszerűtlen deponálás, anyagtárolás és anyagmozgatás bejelentése és rögzítése a kivitelezők és az alvállalkozók felé.

Felhasználók: fővállalkozók, generál kivitelezők, kivitelezők

Ügyféltámogatás, tanácsadás
Munkatársaink tervezők, villamos, robbanásbiztonság-technikai, tűzvédelmi, gépész és IT mérnökök,
ISO és SCC auditált szakemberek. Mindezen háttérrel szeretnénk biztosítani komplex szolgáltatásainkat megrendelőink részére.
KLIO-SERVICE KFT.
Email
info@klio.hu
Telefon
+36-70-416-2233
Székhely
1115 Budapest, Bártfai utca 45.